Härnösands Trädgårdsodlareförening
 
 

Föreningen

Härnösands trädgårdsodlareförening är en lokalförening, knuten till Riksförbundet Svensk Trädgård. 

Föreningen bildades redan 1943. För närvarande är vi ca 80 medlemmar.

Härnösands Trädgårdsodlareförening arbetar för att främja fritidsodlingen i Härnösand och för att utgöra en sammanhållande länk mellan fritidsodlarna.

Vi sköter också Wendelas trädgård på Länsmuseet Murberget. Vi har delat ut bidrag till kommunens förskolor för att väcka trädgårdsintresse hos kommunens barn.

Föreningen anordnar aktiviteter för medlemmarna, bland annat trädgårdstramp hos varandra, bussresor och studiecirklar. Vi bjuder även in olika föreläsare till kvällar och årsmöten och ger möjlighet till rabatterade inköp hos lokala handelsträdgårdar.

I medlemsskapet ingår sex nummer av tidningen Hemträdgården. Du har också fri rådgivning från Riksförbundets rådgivare vid behov. Se gärna deras  hemsida.

Styrelse

Vanja Carlström, ledamot 
Birgitta Grahn, sekreterare 
Lena Sundqvist, ledamot 
Mari Westerlund, kassör 
Eva-Lotta Färnstrand, ledamot 
Edit Abbing, suppleant 
Ann-Catrin Sköld, suppleant